Χορηγοί

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παραδοσιακά γλυκά - Προϊόντα- Είδη Λαϊκής Τέχνης
Πλατεία Φρουρίου 2271027322, gmoris@chi.forthnet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδίαση site:

Μανώλης Σιδεράτος
Στεφάνου Τσουρή 61 ,82100 Χίος,
T: 2271041764
www.data.com.gr, www.data.edu.gr
email: dataiek@otenet.gr, info@data.com.gr